akceptant


akceptant
[акцептант]
m
акцептант

Słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

  • akceptant — akcèptant m <G mn nātā> DEFINICIJA onaj koji prihvaća mjenicu, tj. koji svojim potpisom jamči da će je isplatiti ETIMOLOGIJA vidi akceptirati …   Hrvatski jezični portal

  • akceptant — m IV, DB. a, Ms. akceptantncie; lm M. akceptantnci, DB. ów ekon. «osoba przyjmująca na siebie zobowiązanie zapłacenia uprawnionemu posiadaczowi weksla wymienionej na nim sumy; dłużnik wekslowy» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • akceptánt — a m (ā á) fin. kdor menico sprejme in podpiše …   Slovar slovenskega knjižnega jezika